• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Екстернатна форма навчання

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Екстернат– одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти (табель, свідоцтво, атестат). Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень. Навчання екстернатом в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2016 за №416/30284 приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації. Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.

У 2017/2018 навчальному році заяви на екстернатну форму навчання приймаються до 01 лютого 2018 року.

Кiлькiсть переглядiв: 393