Медіатека школи

Розділ створений для надання допомоги:
- учням школи в отриманні різної необхідної інформації і знань; самостійного навчання, розвитку їх пізнавальної та творчої діяльності.
- вчителям для впровадження та пропаганди передового педагогічного досвіду та інновацій в галузі освіти, впровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси, створення шкільного банку даних педагогічної інформації .
Медіатека ( англ. Media « носій »
+ Грец. θήκη « місце зберігання » ) - фонд книг , навчальних і методичних посібників , відеофільмів , звукозаписів , комп'ютерних презентацій, а також технічне забезпечення для створення і перегляду фонду: комп'ютер, відеокамера, магнітофон, відеомагнітофон, проектори.
Існування медіатеки в школі необхідно для:
- надання всім учасникам навчального процесу доступу до комп'ютера в позаурочний час для пошуку необхідної їм для навчального процесу інформації, а так само для проведення уроків з використанням мультимедійних технологій, проведення мережевих олімпіад, дистанційного навчання тощо
Мета : створення та розвиток інформаційних ресурсів освітньої установи;
завдання:
- Комп'ютерна каталогізація та обробка інформаційних ресурсів;
- Застосування регіональних освітніх ресурсів:
інформаційно -довідкових джерел , комп'ютерних середовищ навчальної діяльності , тренажерів , електронних підручників тощо;
- Створення і вдосконалення банку матеріалів методичного та навчального характеру:
- Збір, накопичення, обробка та систематизація інформації на різних носіях;
- Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів усіх суб'єктів освітнього процесу;
Очікувані результати :
• створення шкільного банку електронних освітніх та інформаційних ресурсів;
• організація доступу до інформаційних ресурсів, розміщених у глобальній регіональній та локальній комп'ютерних мережах для всіх суб'єктів освітнього процесу;
• вміння учнів орієнтуватися в інформаційному потоці: відбирати, систематизувати і використовувати необхідну інформацію;
• підвищення якості навченості;
• створення умов для розвитку творчості та ініціативи учнів;
• використання дистанційного інформаційного обміну;

Навчальні програми, тренажери

Довідники, енциклопедії, програми

Інтернет ресурси:

Електронні підручники

http://www.dxdigitals.info/2013/08/elektronni-shkilni-pidruchniki-Ukraina.html

http://www.geneza.ua/shop_content.php?language=uk - 6 класс

http://pidruchnyk.com.ua/6klas - 6 класс

Сайти видавництв, що видають підручники за державним замовленням

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/pidruchniki/2-uncategorised/250-sajti-vidavnitstv-shcho-vidayut-pidruchniki-za-derzhavnim-zamovlennyam

Сайт сучасних освітніх технологій

http://into-edu.com.ua/uk

Інтернет для бібліотекаря

http://www.library.kherson.ua/lib/navigaton.pdf

Інтернет ресурси для шкільного бібліотекаря

http://www.rusla.ru/rsba/technology/infores/index.php

Світ дитячих бібліотек:

http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5073

Навчально-методична література видавничого дому "Освіта"

http://cnml.com.ua/

Сторінка для юних чомучок та винахідників


Навчально-методична література видавничого дому "Освіта"

http://cnml.com.ua/

Информационно-правовой портал "Законы Украины" http://www.uazakon.com//Files/images/zak_Ukr.jpg Закони.jpg

/Files/images/ministr.jpg Урядовий портал.jpghttp://www.kmu.gov.ua/control/

/Files/images/Верховна рада.jpghttp://zakon1.rada.gov.ua/ Верховна Рада України


Інформаційно-методичні матеріали. "Нові стандарти - нова школа":

 1. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 №1/9-305 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі"

 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2013 року № 1/9-457 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів»

 3. Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

 4. Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"

 5. Лист Міністерства від 17.07.2013 № 1/9-498 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму

Наказ МОНУ від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

Переліки програм, підручників, методичних посібників, рекомендованих до використання в загальноосвітніх навчальних закладах:

 1. Лист МОН України від 15.07.2013 №1/9-493 "Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів"

Методичні рекомендації:
 1. Лист Міністерства № 1/9-592 від 30.08.2013. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її

 2. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"
 3. (для 1 класу) Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін. Початкова школа"

 4. (для 5 класів) Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

 5. (для 6-11 класів) Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін"

Кiлькiсть переглядiв: 155